• 2013-11-21 – Ku-Kuc – Gornji Senik

 • 2013-11-21 – Ku-Kuc – Števanovci

 • 2013-11-21 – Ku-Kuc – Gornji Senik

 • 2013-11-21 – Ku-Kuc – Števanovci

 • 2013-14 – Lea Lehner tanev

 • 2014-01-25 – Monoster – jezikovne delavnice

 • 2014-03-05 – Miska Dida

 • 2014-03-06 – Gellén Melinda – 1

 • 2014-03-07 – Ku-Kuc – Gornji Senik

 • 2014-03-07 – Ku-Kuc – Števanovci

 • 2014-04-02 – Gellén Melinda – 2

 • 2014-04-11 – Ku-Kuc – Gornji Senik

 • 2014-04-11 – Ku-Kuc – Števanovci

 • 2014-04-24 – Gellén Melinda – 3

 • 2014-05-13 – Jezikovna Maribor

 • 2014-05-21 – Gellen Mellinda – 4

 • 2014-05-28 – Zanka

 • 2014-06-02 – Jezikovna – Mar – 4

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Alap és a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos

és Sportminisztériuma társfinanszírozásával, a  „Humán erőforrás fejlesztés és élethosszig tartó tanulás” 3. fejlesztési prioritás,

„Az oktatási és képzési rendszerek minőségi és hatékonysági

fejlesztése 3.1. intézkedés keretén belül valósul meg.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje«; prednostne usmeritve 3.1 «Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.