Spoštovana obiskovalka, spoštovani obiskovalec!

 

Dobrodošel/-la na spletni strani projekta

»Dvig jezikovnih kompetenc pedagoških delavcev

v jeziku manjšin v dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodih Prekmurja in Porabja«,
ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Na spletni strani lahko spoznaš tiste dejavnosti projekta, ki naj bi pomagale izboljšati jezikovne kompetence pedagoških delavcev prekmurskih (Slovenija) in porabskih (Madžarska) dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, povečati kakovost

in učinkovitost izobraževalnih sistemov kot tudi izboljšati kakovost poučevanja madžarskega

in slovenskega jezika kot jezikov manjšine. Poleg tega

ti na spletni strani nudimo tudi splošne informacije

in aktualne novice o projektu, v fotogaleriji pa si lahko ogledaš številne zanimive fotografije
o dejavnostih, ki so se izvajale v okviru projekta. Prijazno vabljen/-a!

 

 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007–2013, 3. razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje«; prednostne usmeritve 3.1 «Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Alap és a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos

és Sportminisztériuma társfinanszírozásával, a  „Humán erőforrás fejlesztés és élethosszig tartó tanulás” 3. fejlesztési prioritás,

„Az oktatási és képzési rendszerek minőségi és hatékonysági

fejlesztése 3.1. intézkedés keretén belül valósul meg.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje«; prednostne usmeritve 3.1 «Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.